Koka kāpņu izgatavošana

Koka kāpņu izgatavošana ir sarežģīts process, kas sastāv no vairākiem etapiem.

Projekta sākuma stadijā mēs veicam visus nepieciešamos mērījumus un telpu detalizētu analīzi, kurā ir ieplānota konkrētā koka kāpņu konstrukcija. Laika gaitā iegūtā pieredze un zināšanas mums ir pierādījušas, ka no veiktajiem konstrukcijas mērījumu aprēķiniem ir atkarīga visa tālākā projekta veiksmīga realizācija, drošība, kā arī koka kāpņu kalpošanas ilgums.

Nākošais nozīmīgais solis pirms visu koka kāpņu detaļu izgatavošanas ir koka kāpņu projekta rasējumu izveide. Rasējumu izveides laikā mēs uzklausām arī pašu klientu vēlmes un ierosinājumus. Izveidotie rasējumi tiek vēlreiz saskaņoti ar klientu, lai pārliecinātos par visu sīkāko nianšu atbilstību klienta vajadzībām. Apstiprinājuma gadījumā sākas nākamais projekta etaps - koka kāpņu ražošana.

Noslēguma stadijā koka kāpnes tiek piegādātas norādītajā objekta adresē, uzstādītas un nodotas ekspluatācijā.