Laidu kāpnes ar starplaukumu

Pēc laidu skaita (Par laidu sauc kāpņu nesējelementu, nepārtrauktu pakāpienu rindu) laidu kāpnes iedalās vienlaidu, divlaidu, kā arī trīslaidu kāpnēs. Atkarībā no ēkas augstuma, stāvu skaita un telpu izmēriem, izriet optimālais laidu un starplaukumu skaits.

Starplaukums ir gluda, horizontāli izvietota virsma starp diviem kāpņu laidiem. Tā forma mēdz būt dažāda - regulārs vai neregulārs četrstūris, taisnstūris, daudzstūris u.c. Starplaukuma garums parasti ir vienāds ar laidu kāpņu konstrukcijas kopējo platumu, savukārt starplaukuma platums ir attiecīgi vienāds ar laidu kāpņu laidu platumu.


Laidu kāpnes ar pagriezienu

Laidu kāpnes ar pagriezienu tiek projektētas ar grieztajiem pakāpieniem.

Pagriezienu skaitu nosaka plānotais laidu kāpņu konstrukcijas lielums u.c. iepriekš minētie faktori, taču parasti pagriezienu skaits nemēdz būt lielāks par diviem. Griezto pakāpienu iekšējā puse vienmēr noteikti ir šaurāka nekā ārējā. Šo pakāpienu vidus jeb centrālās daļas platums standarta projektos ir vienāds ar laidu kāpņu taisno pakāpienu platumu.

Projektējot koka kāpnes ar pagriezienu, noteikti jāņem vērā arī citi ierobežojumi, kas saistīti ar griezto pakāpienu izstrādi, lai laidu kāpnes būtu ērti lietojamas un drošas visu to ekspluatācijas laiku. Griezto pakāpienu platums to šaurākajā vietā nedrīkstētu būt šaurāks par 10 cm, savukārt pakāpiena centrālās daļas platums - ne mazāks kā 20 cm.